Hoppa till sidans innehåll

Idrottens mentorprogram


Många erfarna ledare kan vittna om värdet av att ha en mentor. En person på armslängds avstånd från den löpande verksamheten och som kan bidra till reflektion och eftertanken. Hösten 2019 startar Idrottens mentorprogram. Deltagarna träffas vid tre tillfällen under en niomånadersperiod, mellan tillfällena träffar deltagarna sin mentor.

Syfte 
Programmet syftar till att fungera som ett ledningsstöd till chefer och ledare inom idrottsrörelsen med målet att deltagarna blir tryggare i sitt ledarskap samt att de får tillgång till ett nätverk av andra chefer och ledare samt mentor.

Om programmet 
Detta är ett mentorsprogram vilket innebär att tonvikten ligger på möten mellan programdeltagare och mentor. Deltagarna träffas därutöver vid tre halvdagsträffar under programtiden:

- En inledande träff för att gå igenom grunderna i mentorskap, förbereda en första träff med sin mentor samt dela erfarenheter och idéer.

- En träff mitt i programmet med stark betoning på erfarenhetsutbyte och behov av eventuella justeringar samt en föreläsning på för programmet relevant tema.

- En avslutande träff med betoning på effekt, lärande och dragna erfarenheter samt en föreläsning på för programmet relevant tema.

Samtliga träffar sker på Bosön kl 13.00 -16.30.
4/9, 2019
29/1, 2020
27/5, 2020

Vem är du?
Du är verksam som chef/ledare inom idrottsrörelsen. Du har en ledande roll i ett specialidrottsförbund, ett distrikt, eller i en större förening. Detta innebär att du leder ett kansli/verksamhet med minst ett par anställda. Ledare och chefer inom idrotten är primär målgrupp men vi välkomnar även ledare från andra delar av civilsamhället.

Vem är din mentor?
En senior ledare inom eller med erfarenhet av ledarskap inom civilsamhället. Några men inte alla mentorer har sin hemvist inom idrotten. I den existerande banken av mentorer finns ledare från olika delsektorer inom det civila samhället.

Matchning
Efter att ansökningstiden för programmet gått ut sker en matchning programdeltagare/mentor. Matchningen beräknas var klar i början av juni. Vi eftersträvar en mångfald av deltagare som uppfyller målgruppskraven vilket kan innebära att vi gör ett urval.

Kostnad
6100 kr vilket inkluderar kurslitteratur samt träffar på Bosön

Anmälan
Anmälan dig senast 30 maj via anmälningslänk. Ett krav är att du fyller i de tre frågorna om dig själv och din kontext för att vi ska kunna hitta lämplig matchning med mentor. 
Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Kontaktperson och kontaktuppgifter
Innehåll:
Fredrik Kron 
This is a mailto link

Praktiska saker kring anmälan:
Linda Söderqvist
This is a mailto linkUppdaterad: 15 FEB 2019 16:55 Skribent: Linda Söderqvist
Epost: Adressen Gömd