Hoppa till sidans innehåll

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnandeRiksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat denna nya kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt perspektiv på mental träning.
ACT är nära besläktat med mindfulness och utgår ifrån antagandet att kontroll av inre upplevelser (som tankar och känslor) oftast leder till mer besvär och tankemässig upptagenhet, medan ett accepterande förhållningssätt till inre upplevelser höjer chansen för att individen kan utföra de beteenden som är viktiga för prestation och välbefinnande. Se nedan för en mer utförlig beskrivning av ACT och dess användning inom elitidrotten.

Syfte och mål
Syftet med kursen är att idrottare, tränare och ledare genom att få ytterligare perspektiv och redskap till sitt förfogande än bättre kan utföra sina egna uppgifter och uppdrag.
Målet med kursen är att idrottare, tränare och ledare lär sig olika förmågor (som till exempel att kunna ha uppmärksamhet på det som sker i nuet, kunna acceptera obehagliga känslor, kunna engagera sig i önskade beteende) som är viktiga för sin egen prestation och sitt välbefinnande.

Genomförande
Kursen är praktiskt inriktad och innehåller många övningar och diskussioner. Genom deltagandet i kursen kan kursdeltagarna få guidning i hur de själva kan hantera utmanande situationer de ställs inför inom idrotten och/eller inom livet runtom. Efter avslutat 3-dagars kurs erbjuds möjlighet för uppföljningsmöten via nätet. Det finns även möjlighet för tränare/ledare att gå en påbyggnadskurs där du får redskap att arbeta med dina adepter utifrån ACT. Den kursen utlyses separat.

Målgrupp
Kursen vänder sig till landslagsaktiva på seniornivå, förbundskaptener, rikstränare eller motsvarande på junior- och seniornivå (inklusive RIG/NIU). För att vara aktuell för kursen ska ditt uppdrag inte vara ”äldre” än från år 2019.

Utbildningen kräver i övrigt inga speciella förkunskaper.

Datum och plats
Riksidrottsförbundet Elitidrottsstöd erbjuder som en del av Bosön utbildningscentrum (se nedan) denna 3-dagars utbildning vid två tillfällen under våren – en gång i Malmö och en gång på Bosön (Lidingö, Stockholm). Deltagarna bör kunna vara med på alla tre dagar vid ett och samma kurstillfälle, då dagarna bygger på varandra och formar en helhet.

Bosön, Lidingö den 3-5 februari 2020

Malmö den 1-3 juni 2020. I Malmö genomförs utbildningen i Baltiska hallen, Eric Perssons väg (i Malmö Idrottsakademis lokaler)

Kostnader
Riksidrottsförbundet Elitstöd (idrottspsykologi) står för utbildningskostnaderna. Lunch och fika ingår. Deltagaren bokar och bekostar själv resa, övrig kost och logi. Mer information om bokning av logi finns i respektive anmälningslänk. 

Kontakt
Liselotte Ohlson, Riksidrottsförbundet - This is a mailto link eller 08-699 62 27.

Göran Kenttä, Riksidrottsförbundet - This is a mailto link

Anmälan
Bosön, Lidingö den 3-5 februari 2020, anmäl dig här >>>
Malmö den 1-3 juni 2020, anmäl dig här >>>

Läs mer om ACT inom idrotten här >>

Uppdaterad: 21 JUN 2018 09:50