Hoppa till sidans innehåll

Utbildarsymposium


Som utbildare inom idrottsrörelsen är du oerhört värdefull för att stärka och utveckla viktiga målgrupper som leder vår idrottsverksamhet och organisationer framåt. Att skapa miljöer och sammanhang som stimulerar en nyfikenhet och ett utforskande, där vi lär av och med varandra.
För att du som utbildare eller du som ansvarig för utveckling av idrottens olika utbildningsinsatser ska få en stabilare plattform att stå på inom området lärande och pedagogik erbjuder SISU Idrottsutbildarna och Bosön – Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum olika utbildningsprogram och mötesplatser för att belysa dessa områden som ett stöd och inspiration i detta fortsatta arbete.

Syfte och målgrupp
Ett symposium som är till för utbildare och utbildnings- och utvecklingsansvariga på specialidrottsförbunden eller distriktsförbunden.

Dagen har fokus på pedagogik och lärande, att skapa motivation och
delaktighet vid olika bildnings- och utbildningsinsatser. Dessutom kommer dagen arbeta med att reflektera, följa upp och utvärdera sig själv och sina insatser för att utveckla och leda andra.

Förkunskapskrav
Du är eller ska bli utbildare inom idrottsrörelsen eller har en roll som utbildnings- eller utvecklingsansvarig på ett Specialidrottsförbund eller distriktsförbund.

Det här får du
Efter utbildningsdagen har du förmodligen fått en bättre förståelse för vad lärande är och hur du kan skapa goda förutsättningar för lärande i våra olika bildnings- och utbildningsinsatser. Du har förhoppningsvis även fått med dig tankar och idéer kring hur du kan utveckla och stärka dig själv i din roll som utbildare. Sist men inte minst ett bredare nätverk som arbetar på samma arena inom idrotten.

Datum och tider
Den 8 november.
Start kl.9:30 och avslut kl.17:00.

Plats
Bosön

Kursledare
Maria Ståhl, SISU Idrottsutbildarna och Carl-Johan Thorell, SISU Idrottsutbildarna

Expertföreläsare 
Kirsi Hämäläinen, PhD från finska Olympiska kommittén samt är President i Europas Internationella råd för tränarutveckling dvs. ICCE = Europe at the International Council for Coaching Excellence.
Mark Bennett är en tidigare ansvarig och senior instruktör i Storbritaniens försvarsträning vilket har utvecklats till Performance Development Systems (PDS) efter nästan 30 års praktik och forskning. Vilket har utvecklat principer för att forma kultur och miljö för ett effektivt lärande och utveckling.

Arrangör
Kursen genomförs av SISU Idrottsutbildarna i nära samarbete med Bosöns idrottsfolkhögskola.

Kostnad
950 kr/deltagare inkl. konferensavgift, fm och em fika samt lunch.
Gå fem betala för fyra, vid anmälan samlad anmälan och uppdragsgivare. 

OBS! Möjlighet finns att förlägga en träff med utbildare eller andra grupperingar i anslutning till dagen antingen före eller efter. En eventuell bokning görs direkt via Bosöns bokningsavdelning.

Kost och logi
För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår i kursavgiften.

Anmälan och sista dag för anmälan
Anmälan dig via anmälningslänken senast den 1 oktober.  
Ladda ner inbjudan till Utbildarsymposium.
Begränsat antal platser – först till kvarn gäller!

Avbokning
Avbokning senast 4 veckor innan utbildningen i annat fall faktureras full avgift.

Kontakt
Innehållsfrågor: Maria Ståhl, This is a mailto link eller Carl-Johan Thorell, This is a mailto link
Anmälningsfrågor: Linda Söderqvist, This is a mailto link

Uppdaterad: 21 MAJ 2019 13:57 Skribent: Linda Söderqvist
Epost: Adressen Gömd