Hoppa till sidans innehåll

Föreningsresan - en roadshow


En ”roadshow” om utvecklingsresan Den moderna föreningen engagerar – denna gång med särskilt fokus på engagemanget

Bakgrund, idé och syfte

Bakgrunden är mycket enkel och stavas Strategi 2025 i allmänhet och utvecklingsresan om den moderna föreningen som engagerar i synnerhet. 

Idé och syfte är i någon mening också mycket enkel, om än att ambitionen är stor och komplex:

  • att bidra till att uppnå det önskvärda tillståndet så som det beskrivs i beslut och övriga styrdokument – se exemplet nedan – genom fokus på att göra
  • att uppmärksamma, uppmuntra och utmana de förtroendevalda – inte minst i rollen som strategiskt viktiga personer och funktioner för att lyckas med punkten ovan och för att de många gånger själva är en del av bakgrunden till de systemiska, strukturella och beteendemässiga förflyttningar som behövs.

… 2025 har vi en stark och levande idrottsrörelse som tar vara på människors engagemang och inspirerar till delaktighet. Medlemskapet är moderniserat. Det är enkelt och välkomnande att engagera sig oavsett bakgrund, ålder, kön eller andra förutsättningar. Föreningar bildas och utvecklas med verksamhet i linje med svensk idrotts mål.

Människor vill engagera sig och är stolta över att vara en del av sin förening och av svensk idrott. Föreningen har antagit nya former där grunden är människors vilja att vara med och bidra i föreningen. Föreningens möten hålls i såväl gamla som nya forum och verksamheten kännetecknas av glädje, gemenskap och öppenhet.

En avgörande framgångsfaktor för de mer eller mindre omfattande förflyttningar som behöver ske är viljan hos de förtroendevalda i föreningar och förbund. Med ”rätt” kunskap om vilka typer av förändringar och förflyttningar det i många fall handlar om ökar möjligheten att lyckas. 

Med det sagt är idén att möta de förtroendevalda för att med utgångspunkt i ett inspirations- och faktaunderlag föra samtal om vad som krävs och varför samt hur det kan göras.

Upplägg och genomförande
Vi arbetar nu med innehåll och form och kommer under våren att presentera det hela här på sidan. Tanken är att i steg 1 genomföra lokala och regionala träffar (våren 2019) för att sedan samlas i steg 2 (hösten 2019) till ett fortsatt inspirerande och fördjupande gemensamt seminarium på Bosön.

Datum
Våren och hösten 2019

Information och anmälan
Seminariet är inte öppen för anmälan ännu. Vill du ha ytterligare information och bli kontaktad när anmälan öppnar – vänligen kontakta Kristoffer Berg se nedan.

Kontakt
Kristoffer Berg
Telefon: 08-699 61 66

Uppdaterad: 02 MAJ 2018 13:24