Hoppa till sidans innehåll

Idékonferens: Den moderna föreningen engagerarEtt av idrottsrörelsens gemensamma mål i Strategi 2025 är Idrott i förening. Vi organiserar all vår idrottsverksamhet i föreningsform och vill göra så även i framtiden.

Syftet med idékonferensen är att undersöka, utforska och möjliggöra samspelet mellan ideellt engagemang och den ideella föreningens demokratiska processer.

Målsättningen
med idékonferensen är att skapa bättre förutsättningar för specialidrottsförbund och idrottens stödorganisationer att realisera utvecklingsresan Den moderna föreningen engagerar.

Målgrupper:
• Idrottskonsulenter (Distriktsidrottsförbund & SISU-distrikt) som ansvarar för området föreningskunskap + idrottskonsulenter med fokus på föreningsutveckling.
• Anställda och förtroendevalda på Specialidrottsförbund med ansvar och intresse för att skapa förutsättningar för Den moderna föreningen engagerar.

Utgångspunkter:
• Den moderna föreningen som engagerar skapar utrymme för både den traditionella eldsjälen och den framtida (förenings)människan.
• Fokus ligger på att utmana befintliga strukturer och forum för påverkan och delaktighet. Vi kommer därför med utgångspunkt i teori skapa förutsättningar för "görande" i praktiken. Genomgående teman är medlemskapet, organiseringen och engagemanget.

Förväntade effekter:
• Ökad kunskap kring vad som krävs för att skapa förutsättningar hos idrottsföreningen för engagemang hos dagens och framtidens (förenings)människa.
• För idrottskonsulenten: Ökad kompetens i syfte att stödja föreningar för fortsatt arbete i att utmana befintliga strukturer och forum för påverkan och delaktighet.
• För Specialidrottsförbundet: Skapa förutsättningar för idrottsföreningen att utmana befintliga strukturer och forum för påverkan och delaktighet i praktiken.
• Intensifierad samverkan mellan Specialidrottsförbund (som beviljats stöd inom ramen för Den moderna föreningen engagerar) och berörda Idrottskonsulenter.

Plats: Bosön, Stockholm
Tid: Start lördag 14 mars 10:00, Avslut söndag 15 mars 15:00
Kostnad: 950 kr. Deltagaren står själv för ev. resekostnad.
Anmälan: Anmäl dig senast den 22 januari 2020 via länken här>>>

Uppdaterad: 21 NOV 2019 14:58 Skribent: Linda Söderqvist
Epost: Adressen Gömd